Ansatte

Nordmøre Krisesenter IKS har 9 faste ansatte, fordelt på 7,64 årsverk. Alle ansatte har taushetsplikt og må levere godkjent politiattest.