Hva er vold?

Det finnes mange definisjoner på hva vold er. Psykolog Per Isdal ved Alternativ til vold (ATV) definerer vold slik:

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.

Holder hender foran ansiktet - Klikk for stort bildePerson holder hender foran ansiktet

Ulike typer vold