Kontakt oss

Hos oss kan du få støtte- og veiledningssamtaler, et trygt og midlertidig botilbud og hjelp til å etablere deg på nytt, dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Tilbudet er gratis og døgnåpent.