Tilbudet vårt

Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr hjelp til personer utsatt for vold, eller trusler om vold, i nære relasjoner. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning. 

Her finner du en film som forklarer hva krisesenter er på en barnevennlig måte.

Fuglekassa 

Krisehjelp