Krisesenteret

Nordmøre Krisesenter ble opprettet 1. januar 1986, etter å ha eksistert som krisetelefon siden 1980. I 2012 ble Krisesenteret omdannet til et IKS (Interkommunalt selskap) og fikk navnet Nordmøre Krisesenter IKS. Stiftelsesdato var 3.10.2012.

Bilder fra krisesenterboligen