Utøver av vold

Bruker du vold?

Både kvinner og menn kan være voldsutøver.

Er du oppfarende? Skremmer du noen du er egentlig glad i? Hvis du slår, truer, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold. Du kan få hjelp til å endre deg.

Å bruke vold er straffbart. 

Trenger du hjelp? Ta kontakt med din fastlege eller familievernkontoret, de har erfaring i å møte mennesker som har det vanskelig.

Bruker jeg vold? - Dinutvei.no