Pårørende

Tror du noen av dine nære er utsatt for vold og er usikker på hva du skal gjøre?

Som pårørende kan du føle hjelpeløshet, sinne, avmakt og mye mer. Da er det viktig å søke hjelp.

Har du et familiemedlem som bortforklarer blåmerker, som stadig har nye uhell, som ikke ønsker å snakke om det - uten at du vet hvorfor? 

Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg.

Dinutvei.no | Nasjonal veiviser ved vold og overgrep