Stor pågang til dagtilbudet ved krisesentrene

I 2023 var det en rekordstor bruk av krisesentrenes tilbud om støtte- og rådgivningssamtaler til personer utsatt for vold i nære relasjoner, viser Budfir sin nasjonale krisesenterstatistikk som ble publisert mandag 10. juni 2024. Ved Nordmøre krisesenter har vi også merket dette. Særlig har vi hatt en økning i antallet enesamtaler på telefon.

Nestleder May-Britt Berg og barneansvarlig Grethe Søyseth på krisesenterets samtalerom Merete Egge Nerland

Enesamtaler er støtte- og rådgivningssamtaler som tas over telefon, i stedet for at vedkommende kommer til krisesenteret med personlig oppmøte. De aller fleste oppgir psykisk vold som årsak til henvendelsen. Deretter er fysisk vold, trusler og materiell vold hovedårsakene til at folk velger å kontakte krisesenteret.

«Vi opplever at muligheten til samtale pr telefon gjør tilbudet vårt mere tilgjengelig for folk, og at det er lettere å ta kontakt med oss også for de som bor lengre unna», sier May-Britt Berg og Grethe Søyseth ved Nordmøre krisesenter IKS.  

Krisesentrene har en sentral rolle i å forebygge partnervold og derfor er det det svært positivt at mange voldsutsatte har brukt krisesentrenes tilbud om samtale og veiledning i året som har gått.  Å bidra til å hindre partnervold og drap er en viktig kommunal oppgave og et ansvar vi tar på alvor. Forskning har vist oss at risikoen for vold er særlig stor i bruddfasen av et forhold, og vi er derfor glade for de som står i slike vanskelige situasjoner tar kontakt med oss, særlig dersom det også er barn involvert.