Krisesentersekretariatet

Ane Fossum, daglig leder ved Krisesentersekretariatet, på besøk hos Nordmøre krisesenter IKS.

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold for kvinner og vold i nære relasjoner, mot menneskehandel og for å styrke krisesentertilbudet.

Daglig leder ved Krisesentersekretariatet Ane Fossum og ansatte ved Nordmøre krisesenter IKS Ane Fossum

Krisesentersekretariatet driver også VO-linjen og ROSA.

VO-linjen er en gratis hjelpelinje på telefon og chat for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan kontakte dem helt anonymt på 116 006.

ROSA er et hjelpetiltak som gir beskyttelse, bistand og veiledning til personer som er utsatt for menneskehandel. Det er gratis å kontakte dem på 22 33 11 60.

Bli bedre kjent med Krisesentersekretariatet her: www.krisesenter.com