Velkommen

Fille offrant des fleurs, (c) SanK

Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesenter tilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud. Det betyr at det ikke trengs henvisning eller timebestilling for å ta kontakt med oss. 
Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr hjelp til personer som er eller har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner på følgende måter:

Vi tilbyr rådgivende og støttende samtaler til kvinner og menn. Vi kan nås på telefon hele døgnet eller ved oppmøte på krisesenteret på dagtid. Vi tilbyr også et trygt midlertidig bosted for kvinner med og uten barn. Under oppholdet vil vi blant annet være behjelpelige med å opprette kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, følge til politi, lege eller lignende, tilby gratis rettshjelp gjennom Advokatvakta, ha samtaler med barn, samt tilby oppfølging etter utflytting.

Nordmøre Krisesenter IKS driver i tillegg forebyggende arbeid ved å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.

Både ansatte og beboere på Nordmøre Krisesenter IKS har taushetsplikt.
Du kan være anonym ved henvendelser til oss.

Eierkommunene ved Nordmørekrisesenter har i samarbeid med RVTS og Nordmøre krisesenter IKS utarbeidet en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Handlingsplan kan leses her: interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

OBS! OBS! Nordmøre krisesenter har nye telefonnummer: mobil: 93 05 58 29 (ikke sms) eller 71 57 37 17 

Hjelp oss med å dele en viktig beskjed til personer utsatt for vold og kontroll