Velkommen

Fille offrant des fleurs, (c) SanK

Kunngjøring

Helsedirektoratet har nå innført svært strenge tiltak for å hindre Koronaspredning, og Nordmøre Krisesenter IKS må følge myndighetenes retningslinjer.
Voldsutsatte er ofte i akutt behov for hjelp og beskyttelse, og vi ser det som svært viktig å oppretthold tjenestetilbudet i størst mulig grad. For å begrense smittefare overfor brukere og ansatte har vi iverksatt nødvendige tiltak inntil nye bestemmelser fattes. Vårt tilbud vil være som følger:
·         Botilbudet opprettholdes for de som er i akutt behov for beskyttelse og sikkerhet.
·         Det gis ikke et samtaletilbud ved personlig oppmøte på krisesenteret, men veiledning/samtaler gjennomføres på telefon.
·         Døgnbemannet telefon.
·         Advokatvakt/juridisk bistand gjennomføres på telefon.
·         Møter, kurs og aktiviteter er avlyst.

For Nordmøre Krisesenter IKS, Kristiansund, 16.03.2020

v/Anita Borlaug

Measures to prevent the spread of coronavirus:

FHI (the norwegian public health institute) has introduced very strong measures to prevent the spread of corona virus and Nordmøre krisesenter must follow these guidelines.

Since victims of violence often are in acute need of help and protection we continue providing our offers as broadly and widely as possible.

To protect our users and emplloyers from the virus we have initiated the following procedures.

Until new decisions are made effective, our offers will be as follows:

  • 1.       The housing offer are sustained for those who are in acute need of protection and security
  • 2.       Day consultation (guidance and counselling) are primary done via telephone
  • 3.       24-hour telephone service
  • 4.       Meetings, courses and follow-up at home are cancelled
  • 5.       Lawyer´s consultation takes place according to appointment only by telephone. 


Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesenter tilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud. Det betyr at det ikke trengs henvisning eller timebestilling for å ta kontakt med oss. 

Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr hjelp til personer som er eller har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner på følgende måter:
Vi tilbyr rådgivende og støttende samtaler til kvinner og menn. Vi kan nås på telefon hele døgnet eller ved oppmøte på krisesenteret på dagtid. Vi tilbyr også et trygt midlertidig bosted for kvinner med og uten barn. Under oppholdet vil vi blant annet være behjelpelige med å opprette kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, følge til politi, lege eller lignende, tilby gratis rettshjelp gjennom Advokatvakta, ha samtaler med barn, samt tilby oppfølging etter utflytting.

Nordmøre Krisesenter IKS driver i tillegg forebyggende arbeid ved å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.

Både ansatte og beboere på Nordmøre Krisesenter IKS har taushetsplikt.
Du kan være anonym ved henvendelser til oss.