Tilbud til kvinner


Krise betyr avgjørende forandring og vendepunkt.
I enhver krise er det elementer av tap, sorg, valg og nye muligheter.


Hvis du er utsatt for vold i nære relasjoner, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med oss. Når du henvender deg til oss vil vi lytte til deg, vi kan være med å kartlegge det som er vanskelig og hjelpe deg slik at du kan bruke dine ressurser på veien til en bedre hverdag. Ved behov vil vi sette deg i kontakt med Advokat, som kan gi deg gratis juridisk bistand. Du kan ringe oss uansett tid på Bilde av Tankefull kvinnedøgnet, oppsøke krisesenteret for samtaler på dagtid og/eller benytte deg av vårt botilbud i en periode. Om du føler at dine problemer ikke er alvorlige nok for krisesentertilbudet, ta gjerne kontakt likevel. Vi kjenner hjelpeapparatet godt og kan kanskje gi deg noen forslag til andre instanser du kan ta kontakt med, som har bedre kompetanse på akkurat det du trenger hjelp til.


Tilrettelegging for kvinner med minoritetsbakgrunn

17 av 36 kvinner som bodde ved Nordmøre Krisesenter i 2013 har minoritetsbakgrunn. Kvinner med minoritetsbakgrunn som er utsatt for vold i nære relasjoner ofte er i en svært sårbar situasjon på grunn av språkvansker og liten kunnskap om egne rettigheter. Vi vil møte denne utfordringen så godt vi kan med å bruke tolk når det viser seg nødvendig, slik at du som tar kontakt med oss får all hjelp og informasjon du har krav på. Hvis du trenger juridisk bistand vil Advokat gi deg gratis juridisk hjelp.
Vi som jobber på krisesenteret ønsker å sikre et godt hjelpetilbud til personer med minoritetsbakgrunn, og flere av våre ansatte har selv minoritetsbakgrunn.

Alle personer uansett kulturbakgrunn har krav på et liv uten vold, og har behov for stabilitet og forståelse for sin livssituasjon!