Tilbud til barn


FNs barnekonvensjon slår fast at frihet og beskyttelse fra vold skal være en barnerettighet.

Barn og unge på krisesenteret

Bilde av Mor med barnI det øyeblikket den voksne bestemmer seg for å ta med barnet på krisesenter og flykte fra en voldelig situasjon i hjemmet, blir det tatt et viktig ansvar for å skjerme barnet for de negative opplevelsene som vold påfører dem. For mange barn er det en lettelse å komme på krisesenter. Vi ser at de fleste barna raskt finner seg til rette og føler seg trygge.

Nordmøre Krisesenter har ansatt en miljøarbeider i 100% stilling som har hovedansvar for barn. Vi har egne rutiner når vi tar i mot barn på krisesenteret. Målet er at barnet skal oppleve oppholdet som trygt og godt, og få en mest mulig forutsigbar hverdag. 

Barnehage/skole

Bilde av SkolebarnHvis det er praktisk mulig og trygt, ønsker vi at barnet fortsetter å gå i den barnehagen/skolen det har vært i før de kommer til krisesenteret.

På grunn av lange avstander til mange av våre samarbeidskommuner, kan dette være vanskelig å gjennomføre. Barnet kan da i en periode få tilrettelagt undervisningen på senteret i samarbeid med skolen, til situasjonen er nærmere avklart. Dette gjøres i samarbeid med barneansvarlig.