Utadrettet arbeid


Å drive krisesenter uten å tenke forebygging
er som å drive brannslukking uten å ta hensyn til hvorfor det blir brann


Nordmøre Krisesenter har som et av sine formål å drive holdningsskapende informasjonsvirksomhet når det gjelder forebygging og synliggjøring av vold i nære relasjoner. Våre ansatte stiller jevnlig opp hos private lag og organisasjoner, skoler og våre samarbeidspartnere i det offentlige hjelpeapparatet for å informere om tilbudet vårt og ta opp vanskelige og tabubelagte tema knyttet til vold i nære relasjoner. Hensikten er å formidle gode holdninger og nulltoleranse til vold. Vårt informasjonsopplegg kan tilpasses ulike aldersgrupper. Ønsker skolen/organisasjonen/arbeidsplassen din besøk av oss, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.