Utadrettet arbeid


Å drive krisesenter uten å tenke forebygging
er som å drive brannslukking uten å ta hensyn til hvorfor det blir brann


Nordmøre Krisesenter har som et av sine formål å drive holdningsskapende informasjonsvirksomhet når det gjelder forebygging og synliggjøring av vold i nære relasjoner. Våre ansatte stiller jevnlig opp hos private lag og organisasjoner, skoler og våre samarbeidspartnere i det offentlige hjelpeapparatet for å informere om tilbudet vårt og ta opp vanskelige og tabubelagte tema knyttet til vold i nære relasjoner. Hensikten er å formidle gode holdninger og nulltoleranse til vold. Vårt informasjonsopplegg kan tilpasses ulike aldersgrupper. Ønsker skolen/organisasjonen/arbeidsplassen din besøk av oss, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

For tiden er vi tur med Rapperduo "Tonna Brix" og kampanjen "Vendepunkt". Det er to unge menn som forteller om sine erfaringer under oppveksten. Vi er på ungdomsskolene og vidergående skoler. I høsten  2018 har vi vært på Nordlandetungdomskole, Frei ungdomskole og Straumsnes barneskole sammen med Tingvollskole. Vi var så heldig at vi fikk overført resterende middler til 2019. Med dette har vi sjansen for å få dem engang til hit. Det er gratis for skolene. Skolene må bare ha teknisk utstyr for opptreden.

Ta gjerne kontakt med Nordmøre krisesenter for avtaler. Eller hører med skolen hvor vi har vært hva de syntes om prosjektet.

IMG_0292IMG_0295IMG_0296