Advokatvakt

Justisdepartementet har etter søknad bevilget økonomiske bistand siden 2007 til "Advokatvaktordning"

På grunn av dette kan Nordmøre Krisesenter tilby gratis juridisk bistand til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap m.v. 


Nordmøre Krisesenter har knyttet advokat Magnhild Pape Merringen til Advokatvaktordningen. For å bestille time, ta kontakt med Nordmøre Krisesenter IKS på telefon 71 57 37 17 eller 93 05 58 29. 

Juridisk bistand gis på følgende områder:

  • vurdering av anmeldelse/besøksforbud/voldsalarm
  • barne- og familierett
  • økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
  • m.v.