Prosjektinnsatser

 

Ansatte på Nordmøre Krisesenter ønsker å arbeide kontinuerlig med å forbedre og styrke krisesentertilbudet, slik at vi på best mulig måte kan hjelpe personer utsatt for vold i nære relasjoner. En måte å sikre et godt hjelpetilbud på, er kompetanseheving. Ansatte deltar jevnlig på kurs og seminarer.


Bilde av Barn såpebobler