Ansatte

Vi er 9 faste ansatte ved Nordmøre Krisesenter IKS. Vi som jobber her har gjennom mange års arbeid med voldsutsatte kvinner og barn tilegnet oss en bred kompetanse og erfaring når det gjelder voldsproblematikk. I tillegg har flere av de ansatte ulik faglig bakgrunn og kompetanse.

Tre ansatte har helsefaglig bakgrunn. Tre ansatte har videreutdanning i traumatisk stress og krisehåndtering (RITS) trinn 1-2, og daglig leder og barneansvarlig har fullført trinn 1-4. Barneansvarlig har særlig kompetanse i forhold til oppfølging og tilrettelegging av barns behov. Fire av de ansatte har høyere universitets- og høgskoleutdanning, og de øvrige ansatte har ulik yrkesbakgrunn.

Daglig leder og barneansvarlig deltok på et toårig utdanningsprogram for krisesentermedarbeidere i regi av Regionalt kunnskapssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Alle ansatte er jevnlig på kurs.

Alle ansatte ved Nordmøre Krisesenter IKS har undertegnet taushetsløfte, og skal behandle personopplysninger på korrekt måte, jf gjeldende lovverk og etter retningslinjer fra Datatilsynet.