Om Nordmøre Krisesenter

 

Våre grunnverdier:

 "Vi skal opptre likt mot alle som oppsøker krisesenteret, uansett status, kulturbakgrunn, politisk eller religiøs overbevisning. Vi skal respektere brukernes egenverdi, uansett personlig og moralsk oppfatning. Medmenneskelighet skal stå i høysetet."Krisesenteret er ikke en behandlingsinstitusjon og vi tar ikke fra deg ansvaret. Vi arbeider etter prinsippet "Hjelp til selvhjelp". Det betyr at vi sammen med deg kan kartlegge dine utfordringer og hjelpe deg til å finne løsninger. Det er bare du som vet hvordan du har det og hva du trenger. Vi kan støtte deg med råd og veiledning og øke din innsikt og forståelser av her og nå, slik at du selv kan bedre din livssituasjon. All veiledning foregår på dagtid med ansatte som har lang erfaring med å hjelpe personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning fra lege eller andre, og du kan komme uten å bestille time på forhånd.

Alle ansatte og beboere har taushetsplikt.

les mer om   Nordmøre Krisesenter, Årsmelding 2017

                     Nordmøre Krisesenter, Årsmelding 2018

                      Nordmøre Krisesenter, Årsmelding 2019

                      Nordmøre Krisesenter, Årsmelding 2020