Lever du med vold?


Lever du i et krenkende forhold, eller blir du utsatt for vold?
 

 • Føler du deg isolert?
 • Er du redd for partneren din eller noen i din familie?
 • Hindrer partneren din deg å treffe familie og venner?
 • Er partneren din sjalu og kontrollerende?
 • Blir du utsatt for vold eller trusler om vold av din partner?
 • Ydmyker partneren din deg foran andre?
 • Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
 • Gir partneren din deg skylden for volden som utøves?
Om et eller flere av svarene på disse spørsmålene er ja, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med oss for samtale.


Hvorfor kan det oppleves vanskelig å få gjort noe med situasjonen?


 • Mishandlingen svinger mellom å være voldelig og kjærlig
 • Manglende nettverk
 • Dårlig økonomi
 • Ingen steder å gå
 • Skam og skyldfølelse
 • Blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
 • Redd for hevn med enda mer vold og plager
 • Redd for vold mot barna
 • Press fra familien
 • Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter

Husk at du er ikke alene! Søk hjelp hvis du kjenner deg igjen!