Tonna Brix "Vendepunkt"

Av Annette | 20.01.2019 14:22

Også nå i starten av året kan vi være på tur til skolene med "vendepunkt"kampanien fra Tonna Brix. Det er ett rapperduo som forteller om sin oppvekst med vold i nære relasjoner. Vi var på tur med dem i høsten 2018, på Nordlandet ungdomskole, Frei ungdomskole og ved Strausmnes og Tingvoll.

Vi har middler for en dag på skolene igjen. Ta gjerne kontakt med oss, Opptreden er gratis, skolen trenger kun litt teknisk utstyr.

IMG_0292IMG_0295IMG_0296