Ny regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Av Annette | 23.03.2023 17:43

 Eierkommunene til Nordmøre krisesenter har i samarbeid med RVTS og Nordmøre krisesenter utarbeidet en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
Planen ligger ut på alle kommunesnettsider.
Direkte link finner due her: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner