hjelp oss å dele en viktig beskjed for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Av Annette | 13.06.2023 18:57

 Onsdag 14. juni mellom kl 1155 og 1210 skal sivilforsvaret teste varslingsanleggene og politiet skal sende test av nødvarsel på mobiltelefonene.

Din mobil vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i ca 10 sekunder.

Noen personer utsatt for vold og negativ sosial kontroll kan ha en mobiltelefon gjemt i hjemmet, bilen eller andre steder. Varselet kan gjøre at denne risikerer å bli avslørt.  

Avskrudd eller flymodus for ikke å få varsel!

Alle mobiltelefoner som er koblet på 4G/5G, vil få test av Nødvarsel. Hvis du IKKE vil ha varselet må telefonen være i flymodus eller helt skrudd av i tidsrommet 1145-1215 den 14. juni 2023. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Det betyr at det vil ule og vibrere over hele landet. Der mange er samlet vil det kunne oppleves som voldsomt. Uventede, høye lyder, spesielt knyttet til alarmer eller varslinger, kan framkalle stressreaksjoner hos alle som har vært utsatt for traumer. Det gjelder spesielt hos de som har opplevd krig, terror, konflikt, katastrofer og vold.Les mer på nødvarsel.no

Med vennlig hilsen

 

Tove BruusgaardAvdelingsdirektør

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet