Botilbud for menn er åpen

Av Annette | 15.09.2014 20:57

Fra den 15/09-2014 har Nordmøre Krisesenter IKS på plass et midlertidlig botilbud for menn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbud for rådgiving på telefon og dagsamtaler fortsetter som før.
Ring 71 57 48 70 for alle tre tilbud.