30 år Nordmøre Krisesenter IKS

Av Annette | 27.11.2016 12:00

Allerede den 24.10.16 markerte Nordmøre Krisesenter sin 30 års jubileum med nåværende og tidligere ansatte og frivillige vakter.

På fredag den 25.11.16 var eierkommunene invitert til fagdag og markering. Til stede var styre, representantskap, ordfører og rådmenn fra eierkommunene.
Foredragsholder var Elin Skogøy fra bufdir som ga oss informasjoner om "veileder krisesenterloven"

daglig leder Anne Nilssen forteller om historien   Elin Skogøy