25.november er FNs internasjonal dag for avskaffing av vold mot kvinner

Av Annette | 24.11.2017 14:37

25.november er FNs Internasjonal dag for avskaffing av vold mot kvinner og rød knapp-aksjonen

Bilde (4)


Hver fjerde kvinne opplever vold i nære relasjoner og en av ti har opplever grov vold i nære relasjoner. I likestillingslandet Norge utsettes tusenvis av kvinner hver dag for vold.

Vold i nære relasjoner har store konsekvenser for den som rammes, både fysisk og psykisk.

Vista analyse 2012 anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom

 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.

 Voldserfaring som barn kan være med på å gjøre folk syke som voksne, derfor er det viktig å oppdage barna og gi dem en god og nødvendig hjelp.

Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til drap. Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Fra 2000 - 2017 ble 142 kvinner drept av partnere eller tidligere partnere i Norge.

 26.april 2002 ble Anooshe drept utenfor Nordmøre tingrett i Kristiansund av sin fraseparertemann. Hun ble skutt på kloss hold med seks skudd. To barn mistet sin mor, og drapsmannen var deres far.

 Det har skjedd mye når det gjelder fokus og satsning på vold i nære relasjoner fra myndighetene sin side, men fortsatt er det mye som gjenstår. Mange modige kvinner har fortalt om seksuelle overgrep og trakassering i #metoo-kampanjen, de fortjener at samfunnet prioriterer kampen mot vold og overgrep.

 Fortsatt må det jobbes for å øke kompetansen på området, også i kommunene.

Fortsatt mangler 70 % av norske kommuner en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Vold mot kvinner er et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem.

 Lørdag 25.november, vil ansatte fra Nordmøre Krisesenter stå på stand på Storkaia Brygge sammen med Kristiansund Yngre sanitetsforening for å dele ut røde knapper og spre informasjon om vold mot kvinner.

 Rød knapp aksjonen ble opprettet av Sanitetskvinnene i 2013.De vil bryte tabuer og kreve nulltoleranse for vold mot kvinner. Rød knapper symbolet for kampanjen og rødt er valgt fordi det betyr stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. Fire kunnskapshull står for: rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning.

 

Nordmøre krisesenter IKS                                       

 ved Anne Nilssen

 

 Bilde (4)